De Roos mentorschap denkt met u mee.

Als u, of uw naaste, al dan niet tijdelijk, niet meer zelfstandig kunt beslissen over zorg, verpleging, behandeling of begeleiding, kan ik u terzijde staan in het nemen van belangrijke beslissingen. Waar mogelijk neem ik deze beslissingen in overleg met u, of met uw naaste.

Omdat het over zaken gaan die voor uw welzijn van groot belang zijn, vind ik het belangrijk dat er een goede band is met u als hulpvrager. Ik zal dan ook mijn uiterste best doen om met aandacht voor u als persoon te werken, en steeds uw belang voorop te zetten.

“Als professioneel mentor moet ik voldoen aan de kwaliteitseisen die door de overheid worden gesteld en gecontroleerd.”

Wie ben ik?

Mijn naam is Marian van Huet en ik ben de persoon achter de Roos Mentorschap. Meer dan 35 jaar ben ik werkzaam binnen zorg en begeleiding.

Als professioneel mentor gebruik ik mijn jarenlange ervaring  met diverse doelgroepen en wil ik graag bijdragen in het welzijn en welbevinden van hen, die het op eigen kracht niet (meer) kunnen.

Waarom een mentor?

Een mentor wordt aangesteld door de rechtbank voor een meerderjarig persoon, die als gevolg van zijn lichamelijke- of geestelijke toestand niet (helemaal) voor zichzelf kan zorgen. De maatregelen zijn vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De mentor neemt besluiten zoveel mogelijk samen met de betrokkene. Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger.

Mentorschap aanvragen?

Heeft u besloten een mentor in te schakelen voor u zelf, een familielid of uw cliënt? Graag maak ik dan een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en geef ik antwoord op al uw vragen over professioneel mentorschap. Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie over het aanvragen van mentorschap klikt u op de onderstaande button.

Meer informatie?

Mocht u meer informatie willen, neem dan gerust contact op.