Als u, of uw naaste, al dan niet tijdelijk, niet meer zelfstandig kunt beslissen over zorg, verpleging, behandeling of begeleiding, kan ik u terzijde staan in het nemen van belangrijke beslissingen. Waar mogelijk neem ik deze beslissingen in overleg met u, of met uw naaste.

Omdat het over zaken gaan die voor uw welzijn van groot belang zijn, vind ik het belangrijk dat er een goede band is met u als hulpvrager. Ik zal dan ook mijn uiterste best doen om met aandacht voor u als persoon te werken, en steeds uw belang voorop te zetten.

De mentor is bevoegd om, wanneer de cliënt dat zelf niet wil of kan, te beslissen over zijn of haar verzorging en behandeling. Vaak gebeurd dit als familieleden of andere naasten die taak namens deze persoon niet kunnen uitvoeren. De mentor is dus de adviseur en de vertegenwoordiger van de cliënt.

Een mentor wordt aangesteld door de rechtbank voor een meerderjarig persoon. De maatregelen zijn vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De mentor neemt besluiten zoveel mogelijk samen met de betrokkene.

Mentorschap aanvragen?

Wilt u meer informatie over het aanvragen van mentorschap voor u zelf, uw familielid, of uw cliënt?

Meer informatie?

Mocht u meer informatie willen, neem dan gerust contact op.